Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Dotace na ovce

Jaká dotace bude v roce 2015 na chov ovcí a koz? Jaké budou podmínky a výše dotace? Čtěte více zde.

Vydáno: 16.02.2015

Dotace na chov ovcí

Od roku 2015 bude sektor ovcí a koz podpořen vázanou podporou, která plynule naváže na dosavadní podporu dle čl. 68 NR 73/2009. Nově upravená podpora by měla být opět cílena na podporu ovcí a koz chovaných pastevním způsobem chovu. Nastavení podpory je plánováno obdobně jako u současné zlváštní podpory dle čl. 68.

 inzerce zemědělských nemovitostí

Podmínky dotace pro chov ovcí

Podrobné podmínky budou stanoveny nařízením vlády, které je v současné době připravováno. Stejně jako tomu bylo u přechodné vnitrostátní podpory (PVP), i zde bude podmínkou podání žádosti na nejméně 2 velké dobytčí jednotky (VDJ).

V Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, který nyní čeká na schválení Evropskou komisí je totiž stanoveno dodržení minimální intenzity chovu hospodářských zvířat. Stanovené limity intenzity chovu hospodářských zvířat jsou stanoveny bez ohledu na druh hospodářského zvířete, tzn. že není stanoven zvláštní limit pro případ chovu ovcí a koz. Obecně je stanovena minimální intenzita chovu hospodářských zvířat 0,3 VDJ/ ha travního porostu v případě AEKO, EZ a LFA-O, v případě LFA-H a LFA-S je požadována minimální intenzita 0,3 VDJ/ ha zemědělské půdy. Minimální intenzita pro přiznání podpory vázané na produkci pro sektor skopového a kozího masa tak bude 2 VDJ.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Důležitou podmínkou pro přidělení dotace na chov ovcí nebo koz pasených na travních porostech (TP) je také evidence této půdy v LPIS. Evidována musí být také zvířata, na která se dotace vztahuje. Při kontrolách žadatelů, bývá požadováno následující:

  • zápis ve stájovém registru, nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně,  

  • údaje v ústřední evidenci se musí shodovat s údaji ve stájovém registru,

  • případné přísuny a odsuny musí být doloženy jinými doklady (např. účetní doklady, veterinární osvědčení, kafilerní lístek apod.),

  • předložení platného průvodního listu skotu, u koní průkazu koně (při kontrole intenzity),

  • označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou.

Začínající zemědělci do 40 let mohou navíc v Programu rozvoje venkova využít dotace pro začínající zemědělce. Uvedenou dotaci je totiž možno využít i na nákup hospodářských zvířat, tedy i na pořízení ovcí. Zde bude celková maximální výše dotace činit 45 000 EUR.

Výše dotace na chov ovcí

V roce 2015 skončí takzvané přechodné období a pro členské státy Evropské unie začne platit reformovaná Společná zemědělská politika s pozměněným systémem dotací. Výše jednotkových podpor u chovu ovcí (tj. na kus dobytka), tak může být vzhledem k možnosti podpořit více kategorií zvířat v rámci sektorů přežvýkavců nižší, než jak tomu bylo v roce 2014. V roce 2014 využilo Ministerstvo zemědělství maximální možné výše 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby. Vynaloženo bylo celkem 57 milionů eur podpory pro chovatele přežvýkavců, pěstitele chmele, brambor a na výrobu škrobu.

Kde a jak se žádost o dotaci podává?

Žádosti o dotace se každoročně podávají přes Portál farmáře nebo na místně příslušném okresním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

inzerce zemědělských nemovitostí

 

Přečtěte si také:
Dotace pro zemědělce v roce 2016

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč