Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Stavební povolení

Stavební povolení nebo ohlášení? Jak si s nimi poradit a kdy je možné stavět bez povolení?

Vydáno: 15.06.2015

Při stavbě nebo rekonstrukci se setkáte zpravidla se třemi možnosti, co se týká povolení stavby. Buďto může postačit ohlášení stavby nebo budete potřebovat stavební povolení. V některých případech jsou také možné stavby bez povolení stavebního úřadu či ohlášení. Některé podmínky mění Novela stavebního zákona roku 2017

Podmínky pro stavební povolení

Stavební povolení musíte mít tehdy, pokud máte v plánu stavby a stavební úpravy, kde nestačí ohlášení stavby, jsou to například novostavby se zastavěnou plochou větší než 150 m2. Dalším příkladem jsou případy, kdy se zasahuje do nosných konstrukcí domu. Pro představu se může jednat například o byt, ve kterém se bourají nosné zdi.

Žádost o stavební povolení má obsahovat identifikační údaje stavebníka (tzn. vaše jméno, datum narození, adresa, případně identifikační údaje firmy, pokud o stavební povolení žádá firma), údaje o pozemku, základní údaje o stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, informace o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti. U dočasné stavby je rovněž třeba uvést dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

Dokumentace potřebná pro stavební povolení

  • Doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu.
  • Projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou.
  • Plán kontrolních prohlídek stavby, případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým.
  • Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy.
  • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Potřebnou dokumentaci její náležitosti a průběh stavebního řízení blíže popisuje Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) od § 103.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Již zmíněná projektová dokumentace je jedním z nejdůležitějších dokumentů pro získání stavebního povolení a následnou stavbu. Projekt musí vždy zpracovávat oprávněná osoba (projektant). Pokud není předložená projektová dokumentace zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví. Projektová dokumentace musí obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů.

A jaké stavby mohou být bez stavebního povolení nebo ohlášení?

Zajímá Vás, za jakých okolností na úřad vůbec chodit nemusíte? Ano, opravdu existují stavby bez povolení a ohlášení, jedná se především o drobné úpravy kolem rodinných domů, jako jsou například:

  • Opěrná zeď do výšky 1 m, která však nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi ani s veřejným prostranstvím.
  • Skleník do 40 m2 plochy a do 5 m2 výšky a musí být dál než 2 m od hranice pozemku.
  • Bazén do 40 m2 plochy u rodinného nebo rekreačního domu a opět musí být dál než 2 m od hranice pozemku.

Vždy se doporučuje, před započetím stavby navštívit Stavební úřad v místě stavby a zjistit si požadavky konkrétně ve Vašem případě!

 

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč