Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Pachtovní smlouva a vzor pachtovní smlouvy

Co je to pachtovní smouva, co znamenají termíny pacht, pachtýř a propachtovatel? To vše Vám zodpovíme v našem článku, kde mimo jiné najdete i vzor pachtovní smlouvy platný pro rok 2015 (dle NOZ 2014).

Vydáno: 11.02.2015

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Pachtovní smlouva vs. nájemní smlouva

Pachtovní smlouva nahradila od 1.1.2014 nájemní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků, tato právní úprava zůstává platná i pro rok 2015. Pachtovní smlouva je tedy v součastnosti jedinou možnou smlouvou pro vymezení pronájmu zemědělské půdy a zamědělských objektů. Hlavním rozdílem mezi nájemní a pachtovní smlouvou je, že se pachtýř ve smlouvě zavazuje půdu zušlechťovat. Co například může být pod zušlechtěním vymezeno se dočtete i v našem vzoru pachtovní smlouvy v článku III. Práva a povinnosti pachtýře.

 inzerce zemědělských nemovitostí

Právní úprava pachtu je zakotvena v ustanoveních § 2332 až § 2358 NOZ, přičemž je rozdělena do tří pododdílů (obecná ustanovení, zemědělský pacht a pacht závodu). Nový občanský zákoník pachtovní smlouvou rozumí závazek propachtovatele přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a závazek pachtýře platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci (ustanovení § 2332 odst. 1 NOZ).

Trvání a ukončení pachtovní smlouvy

Je-li délka pachtovního vztahu sjednána na dobu určitou (alespoň na dobu 3 let) a jedna strana vyzve minimálně 6 měsíců před uplynutím této lhůty druhou stranu, aby sdělila, jestli hodlá v pachtu pokračovat, a druhá strana do 3 měsíců od doručení výzvy s návrhem souhlasí, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně sjednán.

Odlišnosti mezi Pachtem a nájmem se týkají třeba i ukončení pachtovní smluvy. Smlouvu je možné ukončit dohodou nebo výpovědí. Není-li mezi stranami jiného ujednání, lze pacht ujednaný na dobu neurčitou vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Obvykle se u zemědělského pachtu udává jako pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Co je Pacht, pachtýř, pachtovatel, pachtovné

Pacht - spočívá narozdíl od nájmu v aktivní činnnosti při užívání zemědělské půdy ve vlastnictví někoho jiného, za účelem dosažení vlastního výnosu.

Cílem pachtovní smlouvy je propachtovat věc k dočasnému užívání a požívání. Pacht je právní vztah mezi smluvními stranami podobný nájmu.

Předmětem pachtovní smlouvy je „věc nebo věci”, které lze propachtovat k dočasnému užívání a požívání.  Obvykle se jedná o lesní či zemědělské pozemky. Propachtovatel může ponechat pachtýři jednou smlouvou i více věcí, z nichž některé budou sloužit k užívání, kromě pozemků to může být například stodola či jiná zemědělská budova, případně rybník nebo jiné věci k požívání), z nichž lze očekávat výnos.

Pachtýř - je ve smluvním vztahu dle pachtovní smlouvy ten, komu je za úplatu přenechána nemovitost k dočasnému užívání a požívání výnosů.

Pachtovné - je dohodou vymezená částka, na které se pachtýř a pachtovatel dohodnou. Tuto částku se zavazuje pachtýř platit propachtovateli za časově vymezené úžívání půdy a požívání výnosů

Propachtovatel - jak vyplývá z předchozího, propachtovatel je tím, kdo se zavazuje přenechtat pachtýři věc k dočasnému užívání a používání výnosů za určitou částku.

Pachtovní smlouva vzor - ke stažení

 

 

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč