Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Novinky, které přináší novela stavebního zákona

Novela by především měla zjednodušit a ulehčit povolování staveb a proces jejich realizace. Co se mění?

Vydáno: 09.05.2017 rk

Poslanecká sněmovna na začátku dubna schválila novelu stavebního zákona, jejímž cílem je pomoci všem větším i drobným stavebníkům. Novela by především měla zjednodušit a ulehčit povolování staveb a proces jejich realizace. Novelu ještě musí schválit senát.


Novela umožňuje sloučit některá řízení a podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlachtové, se celý proces zkrátí až na polovinu. Norma ovlivňuje veškeré stavební projekty od malých staveb u vás na zahradě, až po celé domy nebo velké projekty jako jsou dálnice. Stavební zákon patří k zákonům, které jsou velmi rozsáhlé a složité. Má dopad na nejširší vrstvy obyvatelstva, a aby novela mohla projít, muselo ministerstvo navrhnout změnu dalších 40 souvisejících zákonů.

Hlavní principy novely

Pro úsek územního plánování novela znamená zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací, a to v případech, kde nejsou vyžadovány varianty řešení. Proces se zkrátí také u procesu aktualizací změn vyžadujících posouzení vlivu na životní prostředí bude trvat 8 měsíců. Dále bude prodloužen cyklus uplynulých aktualizací územně analytických podkladů. Z původních 2 let se změnil na 4 roky. Zároveň bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy, protože doposud byla veřejná zpráva omezena v územním plánování.


Novela povede ke zkrácení lhůty v soudním řádu, který umožní přezkum opatření obecné povahy, protože dosavadní 3 roky způsobovaly nejistotu a nestabilitu v území. Územní studii si bude moci nechat zpracovat a uhradit žadatel nebo investor. Bude ale muset dodržet schválené zadání. Zadání i schválení této možnosti bude nadále ponecháno úřadu, aby nebyly poškozeny veřejné zájmy.


Na úseku stavebního řádu novela zavádí koordinované řízení, které představuje spojení územního a stavebního řízení. Výsledkem je vydání jednoho koordinovaného povolení, které může být pro jednu stavbu nebo i u souboru staveb. Koordinované řízení povede u obecných staveb bude obecný stavební úřad. Pro vybrané speciální stavby jako například stavba pozemních komunikací povede koordinované řízení silniční nebo drážní správní úřad, podle typu stavby. Tento úřad najdete na každém obecním úřadě s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu dopravy.


V případě koordinovaných řízení, u kterých se bude posuzovat vliv na životní prostředí bude integrován proces EIA, který doteď probíhal samostatně. Proces EIA se týká staveb, u kterých hrozí riziko negativního vlivu na životní prostředí, větších stavebních komplexů nebo staveb na zvlášť chráněném území. Stavební záměry ohledně těžby uhlí nebo stavby letišť musí EIA projít povinně. Toto stanoviska nebude vydáváno samostatně, ale bude součástí koordinovaného řízení, což by mělo přinést zrychlení a zefektivnění přípravy a realizace staveb.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

 

Co konkrétně novela ulehčí?

Novela by měla ulehčit především drobným stavebníkům. Umožní svépomocnou stavbu všech rodinných domků bez určení zastavěné plochy. Dnes je možné stavět svépomocí pouze do 150 m2. Novela toto omezení ruší.

Jak tomu je se stavebním povolením nyní? Čtěte zde. Kdy stačí pouze ohlášení stavby, a kdy je potřeba mít stavební povolení? Čtěte zde

Formulář Ohlášení stavby - vzor ke stažení!

Doposud platilo omezení, kdy stavba jako bazén nebo skleník, je možné stavět maximálně o rozloze 40 m2 rozlohy a 5 metrů výšky, bez nutnosti ohlášení nebo stavebního povolení. Toto novela ruší a tyto stavby si bude moci postavit každý pouze na základě jejich umístění, bez následného povolování.


U nemovitostí rozdělených na jednotky nebude stavebník muset dokládat souhlasy ostatních vlastníků bytových jednotek. Novela umožní, že postačí pouze souhlas správce nebo společenství vlastníků. O umístění a povolení stavby bude rozhodnuto i bez toho, zda jsou mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku vyřešené soukromoprávní vztahy.


Ministerstvo předpokládá, že novela nabyde účinnosti v lednu 2018.

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč