Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Pozemky bez majitelů

Pozemky bez majitele - jak je najít? A co dělat, když je vlastník neznámý?

Vydáno: 24.02.2015

Až 8% rozlohy Česka je v rukou neznámých vlastníků

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Aktualizováno: 17.10.2015

Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bylo k 3. březnu loňského roku v ČR cca 88 000 pozemků o celkové rozloze přes 22 tisíc hektarů a další nemovitosti, jejichž vlastník je buď zcela neznámý nebo nedostatečně zaznamenaný. Řada lidí, tak může být i milionáři a vůbec o tom neví. Jak tedy pozemky bez majitelů najít?

Na seznamu nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je aktuálně celkem 183 neznámých vlastníků. Nejčastěji se na seznamu vyskytuje orná půda, ale také lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní plochy, zastavěné pozemky a ostatní plochy (jako např. komunikace, zeleň či sportoviště a rekreační plochy). Pozemky bez majitele přitom většinou neleží ladem, ale někdo s nimi hospodaří. Většinou se jedná o státní organizace (např. Lesy ČR) nebo zemědělská družstva, která na pozemcích hospodařila již v minulosti.

Seznam nemovitostí s neznámým vlastníkem - ke stažení - aktualizováno k 1.2.2015

Pozemky bez majitelů mají seznamy i pro jednotlivá města, např.: Pozemky bez majitelů Praha - ke stažení zde!

Online vyhledávat pozemky a  budovy bez majitelů můžete také na webu kurzy.cz

Jak zjistit majitele pozemku?

Nedostatečně identifikovaní vlastníci a nemovitosti po předcích

V seznamu můžete jednoduše vyhledávat po stisknutí CTRL+F na Vaší klávesnici stačí začít psát jméno Vaše či Vašich předků. Pokud zde možní vlastníci naleznou své jméno nebo svých předků, je rozhodující, jestli tato osoba žije či již zemřela. Pokud jde o osobu, která žije, je na ní, aby se s potřebnými doklady o svém vlastnictví obrátila na katastrální úřad, a tak uvedla zápis v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Jestliže se jedná o osobu, která již zemřela, je třeba si od místně příslušného soudu vyžádat výsledky dědického řízení s nimiž se mohou dědici přihlásit o svůj majetek. Potřebné podklady pro narovnání majetkových vztahů k nemovitostem, lze najít v archivech (např. pozemkové knihy), obecní úřady, matriky atd.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Pozemky bez majitele

Najdou se zde však i nemovitosti se zcela neznámými vlastníky. Jestli se Vám v seznamu podaří dohledat pozemek či jinou nemovitost o které se domníváte, že by mohla být Vaše, ale je zde uveden vlastník neznámý, nezbývá než opět doložit potřebné dokumenty, které by Vaše vlastnictví prokazovaly. Pokud katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné a nebo jestliže nejsou k dispozici, můžete se ještě zkusit obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví k nemovitosti.

Pozemky bez majitelů propadnou státu

ÚZSVM se snaží vlastníky dohledat, proto vydalo výzvu občanům a tyto čtvrtletně aktualizované seznamy  nedostatečně identifikovaných vlastníků. Ve výzvě úřad upozorňuje vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  Jak dále stojí ve výzvě,pokud se lidé o své nemovitosti nepřihlásí do 31.12.2023, má se za to, že je opustili a nemovitosti připadnou do vlastnictví státu.

Podaří-li se Vám nemovitost získat, nezapomínejte, že kromě práv Vám vyvstanou také povinnosti, zejména placení daně z nemovitosti. Nakládání s nově nabytou nemovitostí mohou zkomplikovat také spoluvlastnické vztahy nebo nájemní smlouvy.

Seznamy neznámých vlastníků ukrývají zajímavé osudy i slavná jména 

V posledních dnech se objevily spekulace, že by na seznamech mohli býti i příbuzní Tomáše Garyka Masaryka, dále se objevují nemovitosti po židovských obětech nacismu nebo významného profesora z Harvardovy university.  U některých pozemků stát předpokládá, že kdysi patřily sudetským Němcům, chybějí však dokumenty, které by to potvrzovaly.

Dokládání dokumentů je zřejmě při zjišťování vlastníků obecnější problém, jak uvádí ÚZSVM: "Z dosavadních zkušeností s prošetřením žádostí vyplynulo, že zhruba v 90 % případů se nejedná o příbuzné žadatelů, ale o osoby se stejným příjmením. Doložit své příbuzenství nějakým dokladem je tedy schopno jen přibližně 10 % z nich."

inzerce zemědělských nemovitostí

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč