Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Dotace na zalesnění

Lesnatost České republiky v současné době dosahuje téměř 34%, což je lehce pod celoevropským průměrem. Zalesnění se v současné době pomalu zvyšuje. Mezi nejlesnatější kraje u nás patří s necelými 43% Liberecký kraj.

Vydáno: 30.03.2015

Vlastníte-li zemědělskou půdu, která není dostatečně kvalitní k pěstování hospodářských plodin, můžete ji využít jiným způsobem, například zalesněním. Zalesňování zemědělské půdy podporuje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který se řídí Nařízením vlády č. 308/2004 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití.

 inzerce zemědělských nemovitostí

Dotace na zalesnění zemědělské půdy

Dotace na zalesnění zemědělské půdy se dále řídí podle Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, v rámci paragrafu 6 - Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby.

Podmínky dotace

Získat dotace na zalesnění může pouze vlastník pozemku, nikoliv jeho nájemce. Rozloha pozemku k zalesnění by měla být minimálně 0,5 ha souvislé plochy. Výjimky s nižší výměrou jsou parcely, které jsou již spojené se stávajícím lesem. Zemědělský pozemek, který má být prohlášen za pozemek k zalesnění, musí být zařazen v Evidenci využití zemědělské půdy. Ohlášení do Evidence musí být provedeno nejpozději ke dni podání žádosti.   

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Postup pro získání dotace

Pro získání dotace na zalesnění musí být zemědělský pozemek převeden mezi pozemky k plnění funkce lesa (PUFL) a to jak na stavebním úřadě, které vydává územní rozhodnutí, ale také na státní správě lesů, který vydává rozhodnutí o prohlášení pozemku za PULF.

Předtím je však dobré nejdříve získat předběžný souhlas od orgánů pro ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF), pro ochranu přírody a krajiny a také státní správy lesů. Souhlasná stanoviska těchto orgánů jsou závazná pro vydání územního rozhodnutí a je vhodné je získat před objednáním zaměření Vašeho pozemku.    

Žádost o vydání územního rozhodnutí, která musí obsahovat jméno žadatele, jeho rodné číslo nebo IČ, adresu a také stručný popis pozemku, včetně označení a parcelního čísla, se podává na nejbližší stavební úřad. Po získání rozhodnutí musí být pozemek zalesněn na základě odborně vypracovaného projektu od lesního hospodáře nejpozději do 2 let.

Žádosti o dotace na zalesnění jsou podávány po provedeném zalesnění pozemku, kdy žadatel musí doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu oznámení o zalesnění zemědělské půdy, které musí být potvrzeno odborným lesním hospodářem. Součástí oznámení je i výčet lesních dřevin využitých při zalesnění.  

 

Přečtěte si také:
Dotace pro zemědělce v roce 2016

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč