Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Vynětí ze zemědělského fondu

Co vše je zapotřebí aby zemědělská půda byla vyjmutu z půdního fondu? To vše se dozvíte v našem článku.

Vydáno: 10.07.2015

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Ročně zmizí v České republice přes 500 hektarů zemědělské půdy pod bytovou výstavbou, a proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo upravit zákon týkající se skutečnosti vývoje bytové výstavby a regulovat tak úbytek půdy pod výstavbou na "zelené louce". Cílem MŽP je tedy směřovat bytovou výstavbu do zastavěných ploch obcí. Tento fakt je sice dobrou zprávou pro životní prostředí v České republice, ale znamená také další možné komplikace při výstavbě domů a bytových jednotek.

pozemek

Chystáte se na stavbu domu a chcete vyjmout půdu ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)? Jen nevíte, jak na to? Připravili jsme pro Vás odpovědi na základní otázky, které se této problematiky týkají.

Co vše vlastně spadá do zemědělské půdy?

Jedná se o takovou půdu, která má být obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Dále jsou to pastviny, louky, zahrady, ovocné sady, vinice, chmelnice a samozřejmě orné půdy.

V jakých případech nemusíte žádat orgán ZPF?

 • Má-li být ze ZPF vyňata půda na pozemcích, které jsou nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků. Dále plochou v zahrádkových osadách, plochou zájmových organizací, popřípadě jiných právnických osob, účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních.
 • Má-li být ze ZPF vyňata půda, která je na zastavěném území obce a fyzické osoby na ní chtějí vybudovat stavbu s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní (garáže, drobné stavby pro pěstitelství, chovatelství a vinné sklepy).
 • Má-li být ze ZPF vyňata půda o maximální velikosti 30m2 určená pro umístění geodetických značek, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemního vedení. Půda o maximální velikosti 55m2 určená pro stanice nadzemního a podzemního vedení, vrty a studně nebo přečerpávací stanice.
 • Půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

V jakém případě musíte žádat o souhlas?

 • Podat žádost o vynětí ze ZPF musíte v takových případech, jestliže se Vaše zemědělská půda nachází mimo současně zastavěné území obce a chcete-li stavět stavbu určenou pro bydlení nebo stavbu určenou pro podnikání.
 • pozemek 
 • Pokud se nachází již v současně zastavěném území obce a chcete stavět stavbu určenou pro podnikání, nebo pokud chcete zalesnit zemědělskou půdu, budovat rybník nebo vodní nádrž.
Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Co je k vynětí zapotřebí a co k žádosti připojit?

 • K tomu abyste mohli vyjmout půdu ze ZPF pro nezemědělské účely je zapotřebí souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
 • K žádosti se připojuje výpis z katastru nemovitostí KÚ pro dotyčné pozemky. Podnikající osoby dále přiloží výpis z obchodního rejstříku a pozemkové a katastrální mapy se znázorněnou plochou, která by měla být odňata.
 • Plánovaná bilance skrývky ornice společně s návrhem přemístění a využití, včetně souhlasu majitelů navržených pozemků.
 • Výpočet finančních odvodů za vynětí z pozemků ze ZPF zpracovaný oprávněnou organizací.
 • Plán následné rekultivace pozemků. Ten se týká situací, kdy je půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF, nebo rekultivována zalesněním (tato možnost lze zvolit jen u částečného odnětí)
 • Sdělení o tom, obsahuje-li pozemek odvodňovací zařízení, např. drenáže.
 • Stanovisko obecního úřadu, orgánu ochrany životního prostředí, a pokud se vynětí týká zalesnění, tak stanovisko orgánu státní správy lesů.
 • Vyjádření vlastníků, spoluvlastníků a případných nájemců pozemků, které jsou předmětem vynětí ze ZPF
 • Jako poslední je v žádosti uveden účel zamýšleného odnětí a datum narození vlastníka. 
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč