Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Daň z převodu nemovitostí 2015

Jak je to s daní z převodu nemovitostí v roce 2015? Seznamte se s daní z nabytí nemovitých věcí, jak se nově tato daň jmenuje.

Vydáno: 05.03.2015

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Daň z převodu nemovitostí  se od roku 2014 správně označuje jako daň z nabytí nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitostí se platí z prodeje ale i směny nemovitosti, nevztahuje se oproti tomu na darování nemovitosti.

Darovací daň

Darovací daň je od ledna 2014 zrušena, ale přijatý dar podléhá nyní dani z příjmu. Ta se může lišit podle sazby daně a často tak může být vyšší než to bylo v předchozích letech. U fyzických osob sazba daně z příjmu v roce 2015 činí 15% ze základu daně. V případě právnických osob, které nabývají dary, je jejich zdanění vyšší, protože jejich sazba daně z příjmů je aktuálně 19 %. V případě daně z příjmu u darované nemovitosti zůstalo zachováno pravidlo, že darování mezi příbuznými a manželi nepodléhá dani.

Daň z převodu (nabytí) nemovitosti

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo k její části, kterou může být pozemek, stavba, část inženýrské sítě nebo bytová jednotka.

Kdo je plátcem daně z nabytí nemovitosti?

Zákon o dani z nabytí neříká bohužel jednoznačně, kdo je daňovým poplatníkem. Obvykle je jím prodávající (tzv. převodce), ovšem ve smlouvě se obě smluvní strany mohou dohodnout jinak a také existují zákonné výjimky. Mezi výjimky patří nabytí nemovitosti na základě výkonu rozhodnutí, nabytí nemovitosti při konkursu nebo vyrovnání a při nabytí vydržením. Ve všech uvedených případech je poplatníkem nabyvatel.

Kdy a kde se daň z převodu platí

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti se podává územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. 

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Formulář pro daň z převodu nemovitosti

V současnosti se používá formulář, který se přesně nazývá “Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí”. Aktuální formuláře k dani z nabytí nemovitostí si můžete stáhnout online např. na webu finanční správy. Pokud nevíte jak přiznání k dani vyplnit na webu finanční správy najdete také pokyny k vyplnění. Papírové tiskopisy daňového přiznání jsou pak k dispozici na všech územních pracovištích finančních úřadů.

Sazba daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí, činí 4% z hodnoty nemovitosti. Ta může vycházet z kupní ceny nemovitosti, z ceny stanovené na základě znaleckého odhadu, ze zvláštní ceny nebo ze srovnávací daňové hodnoty.

Srovnávací daňová hodnota

Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny. Směrnou hodnotu lze určit pouze u zákonem vymezených nemovitých věcí.

Pokud se řeší nabytí vlastnictví nemovitosti, u které lze směrnou hodnotu určit. Tak si zvolí poplatník v přiznání, jestli pro určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu nebo zjištěnou cenu. S podrobným postupem určování směrné hodnoty se mohou poplatníci seznámit v prováděcí vyhlášce ministerstva financí § 15 zákonného opatření.

Nemovitosti, u kterých je možné určení směrné hodnoty:

  1. zemědělského pozemku a lesního pozemku bez lesního porostu, pokud tyto pozemky nejsou zastavěny, netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou, nejsou územním plánem nebo regulačním plánem předpokládány k jinému využití nebo nejsou na základě vydaného rozhodnutí nebo souhlasu podle stavebního zákona určeny k zastavění,
  2. pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
  3. stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
  4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
  5. nemovité věci tvořící příslušenství k výše uvedeným nemovitým věcem uvedeným v bodech 2. až 4.
  6. pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo stavby.

Nemovitostmi, u kterých nelze určit směrnou hodnotu jsou:

  • lesní pozemky s lesním porostem,
  • pozemky, které jsou vodní plochou,
  • stavby hromadné garáže a u pozemky, jejichž součástí je stavba hromadné garáže,
  • nedokončené stavby nebo jednotky a pozemky, jejichž součástí je nedokončená stavba
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč