Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Biopaliva a spotřební daň

Biopaliva se využívají především k výrobě elektřiny a pohonu motoru dopravních prostředků či strojů. Hlavním zdrojem pro výrobu biopaliv je biomasa. Biopaliva můžeme rozdělit na základě skupenství a podle výrobních postupů do jednotlivých generací.

Vydáno: 10.09.2015

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Rozdělení biopaliv – bioethanol, butanol, bioplyn

Biopaliva na základě skupenství rozdělujeme na kapalná, plynná a tuhá. Z kapalných biopaliv je nejčastěji využíván bioethanol, který se vyrábí například z kukuřice, brambor, cukrové třtiny a řepy, tedy z rostlin s vysokým obsahem sacharidů. Bioethanol se uplatňuje jako palivo do automobilů například v Brazílii. Naproti tomu butanol, který se vyrábí fermentací biomasy, je biopalivo, které lze použít do benzínových motorů bez nutnosti úprav. Stejně jako biooleje (rostlinný olej a bionafta, která vzniká transesterifikací rostlinných olejů či živočišných tuků) lze použít okmažitě do naftových motorů.

Z plynných biopaliv je hojně využíván očištěný bioplyn (nazývaný také biometan), který slouží k pohonu dopravních prostředků, která jsou uzpůsobena na tankování stlačeného zemního plynu (CNG). Tuhá biopaliva jako štěpky, pelety, piliny a podobně jsou využívány především v energetice.

Biopaliva v legislativě

Biopaliva jsou v legislativě definována dle směrnice 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, která se zabývá podporou využívání energií z obnovitelných zdrojů. V České republice se legislativně problém biopaliv upravuje v řadě zákonů – Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší spolu s nařízením vlády č. 446/2011 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Dále jde o zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách včetně vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot. A nakonec v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, který upravuje spotřební daň pro jednotlivá biopaliva zvlášť.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Výroba biopaliv

Kromě dělení podle skupenství se rozlišují ještě biopaliva první a druhé generace. Výroba biopaliv 1. generace je značně nešetrná k životnímu prostředí. Výroba biopaliv 2. generace, která využívá biologického odpadu, se v tuzemsku zatím příliš nerozběhla, protože je příliš nákladná. Připravena je již také již 3. generace výrobního postupu, která je zatím pouze ve fázi teorie.

V České republice se o biopaliva začaly zemědělské podniky zajímat už po revoluci v roce 1989. Dnes může biopaliva vyrábět každý. V roce 2007 vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o nahrazování fosilních paliv za biopaliva. Stejně jako řada dalších států Evropské unie, také Česká republika podporuje daňové zvýhodnění biopaliv za účelem konkurenceschopnosti vedle fosilních paliv. Cílem podpory biopaliv je rozšíření využití obnovitelných zdrojů a zlepšení ovzduší.

V posledním roce byla však České republika kritizována Evropskou unií pro příliš velké úlevy na spotřební dani u biopaliv. Daňová sleva, která měla skončit letos 30. června, bude prodloužena a to až do roku 2020. Novela zákona prodloužila daňové zvýhodnění biopaliv, takže například bioplyn bude až do 1. ledna 2021 zcela osvobozen od spotřební daně a u dalších biopaliv zůstane snížená spotřební daň.    

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč