Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Co chystá program rozvoje venkova 2014 až 2020

Přes 5 miliard korun českých je připraveno v 1. kole žádostí určených na projekty pro podnikatele v zemědělském, lesnickém a potravinářském průmyslu...

Vydáno: 06.08.2015

Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Ministerstvo zemědělství společně s jeho partnery stanovilo celkové priority, strategii a opatření, která se týkají efektivního hospodaření s prostředky získaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v České republice. Přes 5 miliard korun českých je tak připraveno v 1. kole žádostí určených na projekty pro podnikatele v zemědělském, lesnickém a potravinářském průmyslu. Tímto krokem by realizace Programu rozvoje venkova měla přispět ke splnění cílů Společné zemědělské politiky a Strategie Evropa 2020.

Dle slov ministra zemědělství Mariana Jurečky: „Je hlavním cílem posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“. Společně s tím také ministr uvedl, že dělení do záměrů bylo nastaveno podle velikosti projektu.

Ministerstvo zemědělství vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první bude od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin probíhat první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova (PRV) ČR na období 2014-2020. Rozdělovat se bude přibližně kolem 5,4 mld. Kč.

Žádat bude možné pouze prostřednictví Portálu Farmáře a příjem žádostí bude probíhat pro následující operace.

Investice do zemědělských podniků

Příjemci mohou být podnikatelé v zemědělství, kteří se chystají investovat do ustájovacích a chovatelských zařízení, speciální zemědělské techniky, skladových kapacit pro produkty rostlinné výroby, steliva, krmiva nebo pro druhotné produkty živočišné výroby.

Podpořeny budou též investice do budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována v zemědělském průmyslu, dále také investice do trvalých kultur a staveb určených pro zahradnictví.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Žadateli mohou být podnikatelé z oblasti zemědělství a výrobci potravin a krmiv, kteří splňují definici mikro, malého, nebo středního podniku. Podporovány budou též investice do moderních technologií a zařízení, která mají spojitost se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně se jedná o zařízení pro výrobu potravin a krmiv, nebo do vybavení pro finální úpravu, balení, značení a skladování produktů.

Lesnická infrastruktura

Žádat mohou právnické, ale i fyzické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích.  Podporovány budou rekonstrukce a stavba lesnických infrastruktur, které jsou tvořeny za účelem zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Příjemci mohou být právnické, ale i fyzické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Podporováno bude pořízení technologií, strojů a koní pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně strojů pro přibližování, zpracování těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh

Příjemcem může být uskupení minimálně dvou subjektů, kdy alespoň jeden tento subjekt bude nucen prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a alespoň jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem této podpory budou provozní náklady vzniklé při spolupráci na vývoji a aplikaci nových produktů, technologií a postupů ve výrobě potravin a krmiv, potažmo ve zpracování zemědělských produktů.

 Dále budou poskytovány finanční dotace na přímé náklady, které budou spojeny s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních metod a technologií do praxe – tyto činnosti musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu).

Úplné znění pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na projekty příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 1. kolo příjmu, jsou k dispozici v elektronické podobě na oficiálních stánkách ministerstva zemědělství.

V souvislosti s 1. kolem PRV 2014-2020, bude ministerstvo zemědělství pro žadatele pořádat tři semináře, které proběhnou v následujících termínech.

  • 24. srpna 2015 – Praha, Ministerstvo zemědělství
  • 28. srpna 2015 – České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015
  • 8. září 2015 – Kralice na Hané

Pozvánku k prvnímu semináři dne 24. 8. 2015 naleznete ke stažení zde.

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč