Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Oplocení pozemků

Povolení drobných staveb, mezi něž patří i oplocení pozemků, je dle současné legislativy poměrně jednoduché.

Vydáno: 14.01.2021

V případě, že jsou splněny podmínky:
- plot není vyšší než dva metry
- váš pozemek nesousedí s veřejnou komunikací a jejím chodníkem
- pozemek se nenachází v památkově chráněném území nebo památkové zóně
- pozemek se nenachází v nezastavěném území obce
- nebude oplocení vyžadovat zemní práce a terénní úpravy, pak můžete plot vybudovat bez povolení. Nebudete potřebovat územní rozhodnutí nebo územní souhlas ani ohlášení stavby. Stavbu bude možno realizovat i bez souhlasu sousedů.

(pozn. redakce: My však doporučujeme, se za všech okolností se sousedy domluvit a záměr stavby plotu jim včas představit. I když nejde o povinnost, můžete tak do budoucna předejít nepříjemným sousedským sporům.)

     V některých případech váš soused může dokonce stavbu plotu vyžadovat. Zejména pokud je plot potřeba k tomu, aby mohl nerušeně vykonávat své vlastnické právo (nap. když chováte zvířata, která se pohybují po jeho pozemku). Důvodnost návrhu vyhodnocuje soud, který vám posléze může nařídit plot postavit.

     Pokud není některá z těchto výše citovaných podmínek splněna, budete muset požádat stavební úřad o územní souhlas. Jako například u pozemku navazujícího na komunikaci, která je legislativně veřejným prostorem.    

     Stavební zákon k této problematice v §103 uvádí konkrétní výčet staveb a zařízení, terénních úprav a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby. Na stavbu oplocení se pak vztahuje v tomto paragrafu odst.1 písmeno, e) bod 14., dle něhož na stavbu plotu nemusí být vydáno povolení stavby, avšak dle ustanovení § 96 stavebního zákona je nutný územní souhlas.

     Žádost podává vlastník pozemku místně příslušnému stavebnímu úřadu na formuláři, který uveden v příloze č. 7, prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.503/2006 Sb. a vytištěný je k dispozici na všech stavebních úřadech. Součástí žádosti jsou i přílohy, jejichž výčet je uveden v části B formuláře žádosti. Je praktické se na stavebním úřadě dohodnout, jaké přílohy bude pro konkrétní pozemek na vydání souhlasu potřeba doložit. Většinou je nutné mít souhlasy vlastníků sousedních staveb, které se vyznačují na situační výkres s předmětnou stavbou plotu.

     Jestliže je podaná žádost úplná a záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona, stavební úřad vydá ve lhůtě do 30 dnů územní souhlas. Ten pak platí 12 měsíců od jeho vydání.

Kdo nese náklady na vybudování plotu?
     Platná legislativa toto nestanovuje. Nechává se to na dohodě mezi sousedy. Vlastník plotu jej musí udržovat v dobrém a funkčním stavu. Pokud není u starších stávajících plotů z pletiva a sloupků jasné jejich vlastnictví, pak platí pravidlo, že plot patří tomu, na jehož straně jsou sloupky.

Zdroje:
https://www.homeincube.cz/
https://www.realcity.cz/
https://www.novavisio.cz/

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč