Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Kůrovec - nenápadný škůdce, působící velké škody

Ukrutný škůdce, nebo oběť prudkého rozvoje civilizace? Civilizace, která potřebuje stále více smrkového dřeva na stavební materiál, pěstuje monokultury, tedy porosty tvořené jedním druhem, a kůrovci tím tak prostírá stůl.

Vydáno: 15.06.2020

     V České republice je nejvíce rozšířený lýkožrout smrkový, jenž je typickým sekundárním škůdcem. Přednostně napadá čerstvě odumřelé stromy (polomové dříví, dříví z těžeb), stromy silně stresované suchem nebo z jiných příčin odumírající stromy. Při přemnožení, kdy nemůže nalézt dostatek vhodného materiálu pro další množení, pak napadá i stromy zdravé.

     Rozhodující faktory pro vznik přemnožení je dostatek materiálu pro založení nové generace a průběh počasí. Vysoké a rovnoměrné srážky velmi pozitivně ovlivňují vitalitu porostů (i jejich obranyschopnost), naopak dlouhodobý srážkový deficit vede k výraznému poklesu jejich vitality a takto vystresované stromy jsou pro lýkožrouta smrkového (resp. i pro další kůrovce) vysoce atraktivní. Vysoké teploty urychlují vývoj tohoto škůdce, takže může mít i několik generací v roce. V neposlední řadě je rozhodujícím faktorem včasné a důsledné provádění účinných preventivních i obranných opatření, jakými jsou:
• urychlené odstranění (pro kůrovce atraktivního dříví) z lesa před začátkem jeho rojení
• intenzivní vyhledávání kůrovcových stromu ve spojení s jejich včasnou a účinnou asanaci
• dočišťovaní ohnisek žíru s využitím odchytových zařízení

     I při důsledném odtěžení kůrovcových stromů zůstává v porostech z různých příčin přítomna zbytková populace kůrovců. Pro její regulaci a monitoring lze úspěšně využívat tři základní typy odchytových zařízení – lapáky, otrávené lapáky a tzv. feromonové lapače.

Existuje nějaká finanční podpora na zalesnění kalamitní plochy?

     Informace o finančních příspěvcích najdete na stránkách MZe, případně na stránkách příslušných krajských úřadů, které k podpoře vlastníků lesů přistupují rozdílně.

Jak získat dotace na dřevo poničené kůrovcem?

     Podle informací z České komory odborných lesních hospodářů (ČKOLH) musí zájemce o dotace nejprve vyplnit registraci. Ta dokládá, že majitel lesa bude v následujícím hospodářském roce žádat o dotaci. Poté, co provede registraci a splní předmět příspěvku, může hospodář o dotaci oficiálně požádat. Provedení prací, které si chce nechat zájemce proplatit, mu ovšem musí ještě potvrdit odborný lesní hospodář. V dotacích v současnosti nejsou peníze určené například na oplocení nově vysazených listnáčů nebo jedlí. Při stavbě plotu se mohou majitelé lesa obrátit na doplňkové krajské programy nebo na program Podpora venkova. Pravidla jsou však velice administrativně náročná. Drobní vlastníci často nejsou schopni tuto administrativu zvládnout sami.

     „Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Vlastníci lesů proto nemají peníze na obnovu lesa a následnou péči o něj, dotace by jim tak měla částečně dorovnat ztráty, aby měli dostatek financí nutných na zajištění řádné péče o les. Není určená na těžební náklady a nemůže být řeč ani o příspěvku k tvorbě zisku," citace ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Jak často bych měl les v letním období kontrolovat?
     Sledovat změny ve stavu lesa je samozřejmě nejlepší průběžně. Pokud se týká napadení kůrovci, je nejlepší časovat kontrolu nejméně po každém vrcholu rojení kůrovců, kdy je napadení stromů nejpravděpodobnější. Zda vrchol rojení nastal, je možné zjistit na stránkách www.kurovcoveinfo.cz, kde jsou záznamy o odchytech v lapačích zobrazující průběh rojení i aktuální výstrahy

Jakými chemickými prostředky mohu kůrovce jako malý vlastník asanovat?

     Obecně platí, že většinu přípravků může aplikovat pouze osoba s příslušným osvědčením. Doporučujeme proto využít služby specializovaných firem. Pro tzv. neprofesionální použití je registrován na asanaci lýkožrouta smrkového přípravek Forester (do 31. 10. 2019).

     Vzhledem k často se měnícím informacím je možné aktuální informace ověřovat v Registru přípravků na ochranu rostlin. Informace o škůdcích a škodlivých činitelích s největším významem jsou dostupné například formou letáků Lesní ochranné služby, ke stažení na adrese http://www.silvarium.cz/los/letaky-los.

Kde můžu najít dostupné informace i lesích?
     Dostupné informace o lesích jsou každoročně vydávány v tzv. Zelené zprávě (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství v ČR pro daný rok) dostupné např. na stránkách Ústavu hospodářské úpravy lesů www.uhul.cz

Zdroje:
https://zp.kraj-jihocesky.cz 
https://www.kurovcoveinfo.cz 
https://www.agroczechia.cz/Forester-1l-d1925.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AFrovci
https://zpravy.aktualne.cz

 

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč