Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Co je ekologické zemědělství a jak s ním začít?

Pod pojmem ekologické zemědělství si můžete představit takový způsob hospodaření, který je ohleduplný k přirozeným koloběhům v přírodě a produkuje kvalitní a zdravé produkty, které jsou označovány jako biopotraviny.

Vydáno: 20.10.2015

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Cílem ekologických zemědělců je přírodu jako takovou využívat, ale neničit. Jejich hlavní zásadou je používání jen přírodních zdrojů a hnojiv, které na výsledném produktu nezanechají žádné chemické stopy. V ekologickém zemědělství tedy nenajdete žádná umělá hnojiva, chemické přípravky, postřiky, hormony a další umělé látky. Prioritou ekologického zemědělství pak je kvalita, která značně převažuje nad kvantitou.

Co je ekologické zemědělství?

Základem ekologického zemědělství jsou více než tisícileté zkušenosti našich předků, kteří dokázali pěstovat kvalitní potraviny i bez chemických přípravků. Prioritou ekologických zemědělců je etický přístup k chovaným zvířatům, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví obyvatelstva, udržení zaměstnanosti v zemědělství a mnohé další.

Pro zemědělce je základním bodem zachování zdravé a kvalitní půdy, díky čemuž je půda úrodná a produkuje kvalitní plody. Úrodnost půdy ekologičtí zemědělci zlepšují za pomocí přírodních a přirozených postupů, mezi které patří například organické hnojení. Velmi důležité pro úrodnost plodin je také jejich střídaní, kterým docílíte mnohotvárnosti a biologické rovnováhy v krajině. Takto nasázené rostliny jsou vůči škůdcům mnohem odolnější a v zásadě nepotřebují chemické ošetření.

Proti plevelu a škůdcům se lze bránit i jinak než pomocí chemických postřiků, pesticidů a herbicidů, ekologičtí zemědělci preferují ochranu plodin mechanickou cestou.

Velmi specifické je také chování ke zvířatům, u kterých je důležité, aby byla chována tak, jako kdyby žila ve volné přírodě. Neexistují zde velké chlévy, zvířata se volně pohybují po pastvinách a dokonce mají předepsaný určitý minimální prostor na jeden kus. Zvířata jsou většinou krmena z vlastní ekologické produkce, v případě nedostatku dostávají jen kvalitní certifikované plodiny z jiných ekologických farem. Samozřejmě je zde zakázána jakákoliv genová manipulace nebo používání hormonů. 

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Obliba ekologického zemědělství v posledních letech stoupá, velmi významně je zastoupené například v Austrálii a v Evropě tvoří ekologicky obdělávané zemědělské plochy zhruba 21 % všech zemědělských ploch. Lze však očekávat, že toto číslo bude i nadále narůstat.

Jak s ekologickým zemědělstvím začít?

Pokud chcete začít s ekologickým zemědělstvím, první věcí, kterou musíte udělat, je podání žádosti o registraci na Ministerstvu zemědělství. Těchto žádostí existují celkem 4 typy:

  • pro pěstování rostlin
  • pro pěstování rostlin i chov zemědělských zvířat
  • pro chov zemědělských zvířat
  • pro chov včel

Tyto žádosti musí obsahovat všechny náležitosti podle zákona číslo 242/2000 Sb. a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb. Pokud vaše žádost nebude obsahovat všechny potřebné náležitosti, úřady vám ji vrátí a vy máte 60 dnů na jejich doplnění. Pokud tak neučiníte, Ministerstvo zemědělství vaši žádost vyřadí.

Důležitou přílohou registrace je vyjádření kontrolní organizace, ve kterém stojí, že žadatel prošel kontrolou a plní všechny podmínky k tomu, aby mohl začít ekologicky hospodařit. V České republice působí tyto organizace tři (KEZ, Biokont a ABCERT), na vás je jednu z nich kontaktovat a domluvit si návštěvu kontrolního pracovníka, který překontroluje, jestli je vše v pořádku a vyplní vám potřebné dokumenty. Náklady na tuto prohlídku musíte uhradit vy jako žadatel.

Po podání žádosti nastává takzvané přechodné období, které začíná prvním dnem doručení žádosti na Ministerstvo zemědělství. V tomto období již zemědělec musí dodržovat všechny podmínky dané zákonem o ekologickém zemědělství, ale své produkty zatím nemůže vydávat za ekologické. Produkty mohou být považovány za ekologické až po uplynutí lhůty dvou až tří let (záleží na druhu zemědělské činnosti), závěrečné rozhodnutí vydá Ministerstvo zemědělství.

Výše zmíněné kontrolní organizace na ekofarmách provádějí jednou ročně ohlášené kontroly, můžete se však setkat i s kontrolou namátkovou. Tyto kontroly jsou placené a kontrolním pracovníkům jde především o dodržování všech zákonů, které s provozem ekofarmy souvisejí. 

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč