Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

BPEJ

Cena pozemku dle BPEJ

Chystáte se prodat nebo koupit zemědělský pozemek? Narazili jste při prvním procházení možností na označení BPEJ? Zajímá Vás, co tato zkratka znamená a co určuje?

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Co je to BPEJ?

BPEJ je zkratka, která znamená "bonitovaná půdně ekologická jednotka". Jde o základní mapovací a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena pětimístným kódem. Kód BPEJ shrnuje primární půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produktivitu půdy a tím i její prodejní hodnotu.

Cena, kterou zjistíme dle BPEJ kódu se využívá pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí a je také jedním z faktorů určujících tržní ceny půdy. Úřední cena dle BPEJ totiž orientačně naznačuje kvalitu pozemků. Cena pozemku dle BPEJ je uvedena na výpisu z katastru nemovitostí.

Na kartě "Záznamy BPEJ" z Katastrálního úřadu nebo Pozemkového fondu najdete mimo kódu BPEJ i další důležité údaje, které Vám napoví o možnostech využití pozemku jako nadmořská výška, popis reliéfu terénu, vláhové poměry lokality, výskyt překážek využívání půd, celkový počet BPEJ v k.ú., stav zúrodňovacích opatření, popis využívání půdního fondu, uživatelské vztahy k půdě a celkovou výměru jednotlivých BPEJ v půdních blocích.

Pokud se a výpisu z katastru dočtete, že Váš pozemek nemá evidovné BPEJ, přečtěte si také náš článek - Parcela bez BPEJ.

Je-li daná parcela evidovaná zjednodušeným způsobem, tj. parcela převzatá z předchozích evidencí (evidence nemovitostí, pozemkový katastr, přídělové plány aj.), pak informace obsahují pouze údaje o původu parcely, výměře, číslu LV, na němž je zapsána a údaje o vlastníku (nebo spoluvlastnících a jejich podílech).

Seznam BPEJ

Databáze BPEJ je vedena a aktualizována Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, který systém BPEJ neustále aktualizuje a modernizuje. Tabulku BPEJ kódů si můžete stáhnout zde: Seznam BPEJ- Aktualizace 2015!


Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího z oblasti           zemědělských nemovitostí, pozemků a zemědělství - PŘIHLÁSIT ZDE!
 

Význam číslic v BPEJ kódu

Ve významu těchto pěti číslic BPEJ kódu jsou zahrnuty klimatické podmínky regionu, kde se zemědělský pozemek nachází, dále charakteristika půdy, svažitost a expozice pozemku dle světových stran, hloubka půdního profilu a skeletovosti.

  • 1. číslice BPEJ kódu - značí příslušnost ke klimatickému regionu. Může se pohybovat v číselném rozsahu 0-9, kde 0 - 5 představují spíše teplejší a sušší místa, 6 - 9 znamená regiony chladnější a vlhčí.
  • 2. až 3. číslice BPEJ kódu - vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce a může obsahovat kódy č. 01-78
  • 4. číslice BPEJ kódu - určuje kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Je dána čísleným rozsahem 0-9.
  • 5. číslice BPEJ kódu - označuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti. Je vymezena v rozmezí 0-9.

Kde zjistit cenu půdy dle BPEJ

Díky BPEJ kódu snadno a rychle zjistíte úřední cenu půdy, ale i typ regionu, půdní typ a další informace vypovídajícíc o kvalitě zemědělského pozemku. Pro zjištění těchto údajů stačí zadat BPEJ kód do kalkulačky bonity půdy.

Mapa BPEJ

Zajímá-li Vás pohled na Českou republiku dle zastoupených BPEJ pomohou Vám mapy BPEJ. Jednu z nejkvalitnějších interaktivních bonitačních map najdete na Geoportálu Sowac-Gis. Na stránkách Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy si zase můžete stáhnout zajímavý soubor mapových podkladů vycházejících z dat BPEJ. Mapy ukazují například rozložení půd dle hloubky, sklonitosti, klimatického regionu, půdních typů a další.

inzerce zemědělských nemovitostí