Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Zemědělská půda

Co je zemědělská půda?

Zemědělská půda je taková část povrchu země, která je využívaná k výkonu zemědělství nebo pastevectví. Zemědělskou půdu tvoří orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny. Zbývající část povrchu je označována jako nezemědělská půda. Ta se dále člení na lesní půdu, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy (např. silnice, hřiště, chodníky, rokle, parky).

Způsoby využití půdy v České republice a podíl zemědělské půdy

Pojďme si nyní představit konkrétní příklad využívání půdy v České republice. V České republice je podíl zemědělské půdy 53,7 %.

Orná půda

Orná půda dosahuje 38 % z celkové rozlohy ČR. Orná půda je ze své definice pozemek, na kterém se pravidelně pěstují zemědělské plodiny. Zemědělské zornění půdy v Česku je pak 70,9 % (jedná se o podíl orné půdy na rozloze zemědělské půdy). Tato hodnota má od roku 1990 spíš klesající trend, naopak se po vstupu ČR do EU na úkor orné půdy zvyšuje rozloha trvale travních porostů.  Pouze po srovnání průměr zornění půdy v EU je 60 %. 


Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího z oblasti           zemědělských nemovitostí, pozemků a zemědělství - PŘIHLÁSIT ZDE!
 

Trvalé travní porosty, zahrady, sady a vinice

Jako další složka v rámci zemědělské půdy se uvádí ještě trvalé travní porosty (TTP) zahrnující louky a pastviny, které zabírají plochu 12,6 % z celkové rozlohy ČR. Na zahrady, sady vinice, chmelnice a ostatní půdu, která je využívaná podobně připadají přibližně 3%.

Lesní pozemky

Pokud jde o využití nezemědělské půdy, zde mají největší zastoupení lesní pozemky (33,8%). Díky zmíněnému rozvoji urbanismu a s ním spjatým rozmachem infrastruktury je již 1,7 % rozlohy tvořeno zastavěnými plochami. Poslední položkou jsou přibližně 2%, které tvoří vodní plochy.

Zemědělská půda v ČR (rozloha celkem 4 224 389 ha)

 Rok   Orná půda   Chmelnice   Vinice   Zahrady   Sady   TTP
1990   3 219 030     -    -   157 747    51 079    832 495 
2012   2 993 236    10 355    19 562    163 320    46 393    991 523 

 

Nezemědělská půda v ČR (rozloha celkem 3 662 230 ha)

 Rok   Lesní pozemky   Vodní plochy   Zastavěné pozemky   Ostatní plochy
1990   2 629 483     157 541    126 073    685 790 
2012   2 661 889    163 965    131 800    704 577  

 

inzerce zemědělských nemovitostí

Zemědělské pozemky - inzerce