Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Evidenční číslo:
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec: Stupava
Katastr: Stupava
Výměra 22 863 m2
Terén -
Cena celkem 77 000 Kč
Cena za m2 3 Kč
ID pro přímé jednání s kanceláří: 3228

Prodejce

Poptat nemovitost

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Kontaktní telefon *
Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
odeslat

Popis

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA POZEMCÍCH – K.Ú. A OBEC STUPAVA Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci z majetkové podstaty dlužníka Jiřího Hány, r.č. 740817/4620, bytem Zlechov 540, PSČ 687 10 (KSHK 33 INS 12702/2023). Nabízen k odkupu je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 na následujících pozemcích dlužníka: - parc. č. 267/2 – lesní pozemek o výměře 1450 m2, - parc. č. 278/1 – trvalý travní porost o výměře 694 m2, - parc. č. 278/2 – trvalý travní porost o výměře 694 m2, - parc. č. 284/5 – trvalý travní porost o výměře 30 m2, - parc. č. 284/6 – trvalý travní porost o výměře 4 m2, - parc. č. 289/8 – trvalý travní porost o výměře 248 m2, - parc. č. 310/34 – trvalý travní porost o výměře 180 m2, - parc. č. 310/35 – trvalý travní porost o výměře 307 m2, - parc. č. 310/36 – trvalý travní porost o výměře 283 m2, - parc. č. 310/44 – trvalý travní porost o výměře 278 m2, - parc. č. 310/45 – trvalý travní porost o výměře 258 m2, - parc. č. 310/46 – trvalý travní porost o výměře 243 m2, - parc. č. 329/3 – ostatní plocha o výměře 86 m2, - parc. č. 329/4 – ostatní plocha o výměře 15 m2, - parc. č. 338 – trvalý travní porost o výměře 1123 m2, - parc. č. 342 – trvalý travní porost o výměře 714 m2, - parc. č. 343 – trvalý travní porost o výměře 665 m2, - parc. č. 345 – trvalý travní porost o výměře 1212 m2, - parc. č. 346 – trvalý travní porost o výměře 843 m2, - parc. č. 349/7 – trvalý travní porost o výměře 484 m2, - parc. č. 349/8 – trvalý travní porost o výměře 682 m2, - parc. č. 370/1 – trvalý travní porost o výměře 2500 m2, - parc. č. 370/8 – trvalý travní porost o výměře 1366 m2, - parc. č. 389 – trvalý travní porost o výměře 2177 m2, - parc. č. 726/2 – trvalý travní porost o výměře 687 m2, - parc. č. 728/1 – trvalý travní porost o výměře 155 m2, - parc. č. 733/8 – trvalý travní porost o výměře 14 m2, - parc. č. 733/10 – trvalý travní porost o výměře 58 m2, - parc. č. 733/18 – trvalý travní porost o výměře 281 m2, - parc. č. 733/20 – trvalý travní porost o výměře 5132 m2, vše zapsáno LV č. 174, pro k.ú. a obec Stupava u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Insolvenční správce pro úplnost sděluje, že na předmětných nemovitých věcech váznou omezení, a to dle příslušného LV č. 174, zejména zástavní právo. Z toho důvodu, že příslušný zástavní věřitel v řízení u dlužníka neuplatnil svoji pohledávku, není potřebný jeho souhlas se zpeněžením. Veškerá omezení vč. zástavního práva posléze zaniknou v souladu s § 167 odst. 4 a § 285 odst. 1 insolvenčního zákona. S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Jiřího Hány případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. dubna 2024 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: liska@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci, přičemž insolvenční správce bude preferovat ty nabídky, které budou mít zájem o odkup spoluvlastnických podílů na pozemcích jako celku. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod spoluvlastnických podílů, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 33 INS 12702/2023-A-5/celk.3 o úpadku dlužníka a o ustanovení insolvenčního správce, č.j. KSHK 33 INS 12702/2023-B-5/celk. 7 o schválení oddlužení a o povinnosti vydat předmětný nemovitý majetek ke zpeněžení, ve znění opravného usnesení KSHK 33 INS 12702/2023-B-7/celk. 2 a č.j. KSHK 33 INS 12702/2023-B-10/celk. 2 o udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu, jakož i příslušný list vlastnictví a znalecký posudek jsou dostupné na insolvenčním rejstříku (zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=FD9B42DBC405A1B6E05333F21FACF2E2) Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky. V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: liska@ak-kt.cz.