Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Prodej, Zemědělská půda, Třemošnice, 1284m2

Evidenční číslo:
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Obec: Třemošnice
Katastr:
Výměra 1 284 m2
Terén -
Cena celkem 0 Kč
Cena za m2 0 Kč
ID pro přímé jednání s kanceláří: 2904

Prodejce

  • Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s.
  • Mobil: 733533660
  • E-mail: liska@ak-kt.cz

Poptat nemovitost

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Kontaktní telefon *
Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
odeslat

Popis

Prodej pozemků (orná půda a lesní pozemek), k.ú. Závratec a Třemošnice nad Doubravou, obec Třemošnice Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Davida Chládka, bytem Odolena Voda, U Radnice 455, PSČ 250 70 (MSPH 88 INS 21520/2021). Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka: 1) LV č. 728, k.ú. Závratec, obec Třemošnice, a to: - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 413/1 – orná půda o výměře 7176 m2, - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 439 – orná půda o výměře 4431 m2, - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 441– orná půda o výměře 3090 m2, 2) k.ú. Třemošnice nad Doubravou, obec Třemošnice, a to spoluvlastnický podíl na: - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 160/2 – lesní pozemek o výměře 8929 m2, zapsaný na LV č. 728, - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 na pozemku parc. č. 160/3 – ostatní plocha o výměře 7200 m2, zapsaný na LV č. 879, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim. S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Davida Chládka případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 30. června 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: liska@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku. Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví nebo na jednotlivé pozemky. V takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat rovněž to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám. Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky. V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese - liska@ak-kt.cz nebo na telefonu 733 533 660. K žádosti Vám budou zaslány následující přílohy: listy vlastnictví, usnesení o vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu a usnesení o úpadku dlužníka. Znalecký posudek v této věci nebyl vyhotovován.