Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Prodej, Zemědělská půda, Molenburk, 23026.5m2

Evidenční číslo:
Kraj: Jihomoravský
Okres: Blansko
Obec: Vysočany
Katastr: Molenburk
Výměra 23 026 m2
Terén -
Cena celkem 477 270 Kč
Cena za m2 21 Kč
ID pro přímé jednání s kanceláří: 2444

Prodejce

Poptat nemovitost

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Kontaktní telefon *
Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
odeslat

Popis

Insolvenční správce JUDr. Tomáš Truschinger, se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Jany Vlačuhové, nar. 9. 1. 1962, bytem Brno - Střed, Husova 165/5, PSČ 603 00 (KSBR 54 INS 34903/2013). Nabízeny k odkupu jsou následující pozemky dlužníka: 1) LV č. 414, k.ú. Molenburk, obec Vysočany, a to: - pozemek parc. č. 7 – o výměře 989 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 21 – o výměře 1342 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 36 – o výměře 2561 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 64/1 – o výměře 3211 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 68/6 – o výměře 1513 m2, orná půda, - pozemek parc. č. 566/15 – o výměře 2771 m2, trvalý travní porost, - pozemek parc. č. 566/20 – o výměře 1281 m2, trvalý travní porost, - pozemek parc. č. 567/1 – o výměře 3845 m2, trvalý travní porost, - pozemek parc. č. 568 – o výměře 3273 m2, trvalý travní porost, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko. 1) LV č. 493, k.ú. Molenburk, obec Vysočany, a to podíl o velikosti id. 1/2 na následujících nemovitých věcech: - pozemku parc. č. 405/16 – trvalý travní porost o výměře 3589 m2, - pozemku parc. č. 747/1 – zahrada o výměře 317 m2, - pozemku parc. č. 747/4 – zahrada o výměře 162 m2, - pozemku parc. č. 747/5 – zahrada o výměře 179 m2, - pozemku parc. č. 747/15 – orná půda o výměře 234 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko. S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Jany Vlačuhové případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 14.května 2021 včetně, a to písemně na adresu JUDr. Tomáš Truschinger, insolvenční správce, Bašty 413/2, 602 00 Brno, v uzavřené obálce, na níž bude uvedeno „Nabídka – nemovité věci - dlužník Jana Vlačuhová“. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci (tyto jsou prodávány jako celek). Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku. Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví, v takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat také to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám. Příslušné listy vlastnictví a znalecké posudky jsou v přílohách inzerátu. Na obrázcích jsou toliko dva ze všech nabízených pozemků. Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky. V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na uvedené emailové adrese. Přílohy: - LV č. 414 - LV č. 493 -znalecký posudek – LV č. 414 -znalecký posudek – LV č. 493