Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Prodej, Zeleň, KÚ Mosty u Jablunkova, 0m2

Evidenční číslo:
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Mosty u Jablunkova
Katastr: KÚ Mosty u Jablunkova
Výměra 0 m2
Terén -
Cena celkem 0 Kč
Cena za m2 0 Kč
ID pro přímé jednání s kanceláří: 2908

Prodejce

Poptat nemovitost

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Kontaktní telefon *
Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
odeslat

Popis

Prodej pozemků (lesní pozemky, trvalé travní porosty a další), k.ú. a obec Mosty u Jablunkova Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovité věci dlužníka Ing. Rudolfa Dronga, nar. 30. června 1966, bytem Mosty u Jablunkova 800, PSČ 739 98 (KSOS 37 INS 1790/2021). Nabízeny k odkupu jsou následující nemovité věci dlužníka: 1) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 319: o parc. č. 2966/2 - lesní pozemek o výměře 1640 m2, o parc. č. 2999 - trvalý travní porost o výměře 863 m2, o parc. č. 3030 - trvalý travní porost o výměře 295 m2, o parc. č. 3043/1 - ostatní plocha o výměře 63 m2, o parc. č. 3045/2 - trvalý travní porost o výměře 339 m2, o parc. č. 3048/2 - trvalý travní porost o výměře 248 m2, o parc. č. 3051/24 - trvalý travní porost o výměře 868 m2, o parc. č. 3051/28 - trvalý travní porost o výměře 663 m2, o parc. č. 3051/29 - trvalý travní porost o výměře 1049 m2, o parc. č. 3051/30 - trvalý travní porost o výměře 346 m2, o parc. č. 3054/3 - trvalý travní porost o výměře 3.599 m2, 2) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/16 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 320: o parc. č. 3037 - trvalý travní porost o výměře 613 m2, o parc. č. 3051/2 - trvalý travní porost o výměře 450 m2, o parc. č. 3051/23 - trvalý travní porost o výměře 362 m2, o parc. č. 4996/1 - ostatní plocha o výměře 483 m2, o parc. č. 5002/1 - ostatní plocha o výměře 174 m2, o parc. č. 5002/2 - ostatní plocha o výměře 340 m2, o parc. č. 5147 - ostatní plocha o výměře 17 m2, 3) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/48 na následujících nemovitých věcech, zapsanýne LV č. 321: o parc. č. 4998/1 - ostatní plocha o výměře 690 m2, o parc. č. 4998/2 - ostatní plocha 1869 m2 4) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7/256 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 322: o parc. č. 2961/3 - lesní pozemek 37542 m2, o parc. č. 2961/4 - lesní pozemek 10696 m2, o parc. č. 2967/2 - lesní pozemek 34159 m2, o parc. č. 3125/29 - lesní pozemek 49228 m2, o parc. č. 3125/106 - lesní pozemek 3895 m2, o parc. č. 5003 - ostatní plocha 1318 m2, 5) spoluvlastnický podíl o velikosti id. 7/256 na následujících nemovitých věcech, zapsaný na LV č. 3332: o parc. č. 3125/13 - lesní pozemek 45963 m2, to vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, pro katastrální území a obec Mosty u Jablunkova. S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníka – Ing. Rudolfa Dronga případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 15. září 2022 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávané nemovité věci. Za účelem rychlosti a jednoduchosti prodeje upřednostňuje insolvenční správce takové zájemce, kteří budou mít zájem o odkup veškerého výše specifikovaného nemovitého majetku jako celku. Lze však činit nabídky i na jednotlivé listy vlastnictví nebo na jednotlivé pozemky. V takovém případě je třeba v cenové nabídce specifikovat rovněž to, ke kterému konkrétnímu majetku se nabídka vztahuje. Následná kupní smlouva, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu, a to s přihlédnutím k výše specifikovaným podmínkám. Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky. V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese - buresova@ak-kt.cz nebo na telefonu 733 533 660. K žádosti Vám budou zaslány příslušné listy vlastnictví a usnesení o vyslovení souhlasu s prodejem mimo dražbu a usnesení o úpadku dlužníka. Znalecký posudek v této věci nebyl vyhotovován.